Självrisk

Självrisk är en avgift som du måste betala för att få ut dina pengar vid ett försäkringsärende. Om du exempelvis har en självrisk på 2 000 kronor och din bil utsätts för skador till en kostnad av 8 000 kronor får du effektivt ut 6 000 kronor i ersättning. Summan på självrisken är bestämd på förhand och är lika stor oavsett vilken typ av olycka som inträffar.

Självrisken är en del av din försäkring som du själv kan kontrollera. När du tecknar försäkring får du oftast välja om du vill ha en hög självrisk och lägre månadskostnad, eller en låg självrisk och en högre månadskostnad.

Oftast regleras självrisken i form av ett avdrag som görs på försäkringsbolagets ersättning och utbetalning.

Självriskens huvudsakliga syfte är att ge ett ekonomiskt incitament till aktsamhet från försäkringstagarens sida.

Man skiljer på begreppet grundsjälvrisk och särskild självrisk. Grundsjälvrisken är en försäkrings generella självrisknivå, uttryckt i kronor eller procent av ersättningsbelopp. För vissa moment i en försäkring kan sedan särskilda självrisker gälla.

Självriskbefrielse

Självriskbefrielse utgår för vissa moment, det vill säga försäkringstagaren behöver inte betala självrisk. För flera försäkringar kan man teckna tillägg som ger självriskreducering.

Omvänd proportion

En självrisk står i omvänd proportion mot försäkringspremien.
Det innebär att ju högre premie du har per månad desto mindre är ofta självrisken. Har du däremot en högre självrisk så behöver du inte betala lika mycket i premie.

[ Tillbaka ]