Restvärde

Restvärde är värdet av återstoden av ett skadat föremål, omedelbart efter en skadehändelse. Om ett föremål inte totalförstörs, kan ett visst värde finnas kvar även efter skadan (till exempel skrotvärde för bilar).

Föremålet har då ett restvärde, vilket kan påverka ersättningen om skadan anmäls och ersätts av en försäkring.

[ Tillbaka ]