Prisbasbelopp

Prisbasbelopp, ofta förkortat pbb, fastställs årligen av regeringen och ändras varje år utifrån inflation och andra penningvärdesgrunder.

För personförsäkringar väljer man ofta försäkringsbelopp efter multipler av prisbasbelopp. En sjukförsäkring kan till exempel väljas med försäkringsbeloppet 40 pbb, Den maximala ersättningen som försäkringen kan falla ut med blir då 40 x aktuellt prisbasbelopp för det år då skadan ersätts.

Prisbasbeloppet för år 2014 är 44 400 kr.

[ Tillbaka ]