Karens

Karens är den tid från tidpunkten vilken en skada anmäls eller anses påbörjad, till dess att ersättning och utbetalning träder i kraft.

Ett vanligt exempel är när en arbetsgivare eller Försäkringskassan betalar ut sjukersättning. Ett visst antal sjukdagar skall då löpa innan ersättning utgår. Karens skall ej sammanblandas med begreppet kvalifikationstid.

[ Tillbaka ]