Force majeure


Force majeure är ett juridiskt begrepp som befriar alla parter från att uppfylla sina delar i ett avtal. Ordet kommer från franskan och betyder ”övermakt”.

Force majeure kan åberopas när stora, oförutsägbara eller världsomvälvande händelser inträffar. Det kan till exempel naturkatastrofer, krig, strejker, uppror eller terroristattentat.

Det är också en vanlig klausul i kontrakt, särskilt inom försäkringsbranschen. Ibland kan denna klausul befria försäkringsbolaget från ersättningsskyldighet om de har skrivit in undantag för skador orsakade av force majeure i villkoren. Klausulen kan också ge försäkringsbolaget längre tidsfrister vid skadehantering.

Idag börjar vissa försäkringsbolag skriva in i villkoren att reseskyddet inte gäller på samma sätt om man reser till krigsskådeplatser och oroshärdar i världen. Det faller in under aktsamhetsbegreppet, men kan ha egna klausuler i villkoren. Rådgör med en rådgivare om du ska resa till en tveksam plats i världen där risken för terrorism är påtaglig.

Exempel på Force Majeure


 • Brand
 • Översvämning
 • Jordbävning
 • Storm
 • Orkan
 • Vulkanutbrott
 • Andra naturkatastrofer
 • krig, fientligheter eller krigsliknande handling (oavsett om krig har förklarats eller ej)
 • invasion
 • fientlig handling av fiende av annan nationalitet än den försäkrade eller fientlig handling av fiende främmande gentemot det land i eller över vilket handlingen äger rum
 • inbördeskrig
 • upplopp
 • uppror
 • revolt
 • revolution
 • störtande av legalt instiftad regering
 • civilt upplopp som antar proportioner liknande revolt eller som resulterar i revolt
 • militärt övertagande eller tillskansad makt
 • explosion av vapen som används i krig
 • användande av kärn-, kemiska eller biologiska massförstörelsevapen hur dessa än sprids eller kombineras
 • mord eller angrepp som utom allt tvivel är begånget av främmande makt oavsett om krig har förklarats mot nationen eller inte samt
 • terroristhandling

[ Tillbaka ]