Söderberg & Partners


Söderberg & Partners skräddarsyr försäkringslösningar så att det passar varje kunds önskemål, oavsett om det gäller privatpersoner eller företag. All rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov och bygger på en analysdriven arbetsprocess. Deras företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Söderberg & Partners är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.

Branschens nöjdaste kunder - för sjätte året i rad

Söderberg & Partners har sex år i rad fått bästa betyg av alla försäkringsförmedlare i Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning. Sedan starten har Söderberg & Partners arbetat för att utveckla, förnya och förändra det traditionella arbetssättet i branschen. De är drivande i att utveckla den svenska försäkringsmarknaden och även i framkant kring frågor rörande jämställdhet. Visionen är att arbeta förebyggande idag för ett tryggare och rikare liv imorgon. Inom Söderberg & Partners arbetar flera avdelningar med direkt kvalitetsarbete. De mest centrala är Operational Excellence, som fungerar tvärfunktionellt över hela Söderberg & Partners. Metoden som används innehåller fyra steg, nulägesanalys, önskat läge, implementering och uppföljning. Kvalitetsarbetet bygger på att tillgodose kundens behov, genom att ständigt utveckla och leverera de bästa produkterna och tjänsterna på det mest resurseffektiva sättet. Företaget är en av medlemmarna, benämnda Partners, i Handelshögskolan i Stockholms partnerprogram för företag som bidrar finansiellt till högskolan och nära samarbetar med den vad gäller forskning och utbildning.

Utformat försäkringsskydd som passar ditt företag

Söderberg & Partners erbjuder rådgivning inom tjänstepension, sak- och företagsförsäkringar samt gruppförsäkringar. Grunden för rådgivningen är deras analyser. Med ett innovativt IT-verktyg har Söderberg & Partners skapat ett nytt sätt att jämföra försäkringar och kan utforma försäkringsskydd utifrån en analysdriven arbetsprocess till privatpersoner och företag.

Företagsförsäkring

Företag utsätts för allt fler risker. Förmågan att hantera dessa risker påverkar såväl den löpande verksamheten som varumärket och marknadspositionen. Genom en noggrann riskanalys hjälper Söderberg & Partners till att utforma ett optimalt försäkringsskydd, vilket ger både direkta och långsiktiga ekonomiska fördelar.

Söderberg & Partners hjälper dig att utforma ett unikt försäkringsskydd som bland annat kan innehålla:

  • Ansvarsförsäkring Som företag riskerar ni att krävas på ansvar för skador som uppkommit i verksamheten, faktiska eller påstådda sådana. Söderberg & Partners erbjuder rådgivning och placering av försäkringsskydd som är ansvarsrelaterade.
  • Egendoms- och avbrottsförsäkring Oavsett vilken bransch eller storleken på ditt företag behövs en försäkring som skyddar verksamheten. Söderberg & Partners hjälper er utforma ett försäkringsskydd efter företagets specifika behov.
  • Globalt Nätverk Söderberg & Partners är medlem i två av världens största nätverk av försäkringsförmedlare. Det innebär att de även kan hantera avancerade försäkringsfrågor åt internationella företag.

Visste du detta om Söderberg & Partners?

Söderberg & Partners bildades 2004 då en kärna av nio analytiker, under ledning av vd Gustaf Rentzhog, lämnade ett av Nordens stora finansbolag. Per-Olof Söderberg gick in som huvudägare och deltar sedan dess aktivt i verksamheten. Från 2015 finns också verksamhet i Norge, Danmark och Finland. Det allra första affärsområdet var pensionsrådgivning, tätt följt av sak-verksamheten. Därefter har allt fler affärsområden vuxit fram. Analysavdelningen har växt och breddats till att täcka in flera nya områden, och Söderberg & Partners är idag en av Sveriges ledande rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Under 2017 har Söderberg & Partners etablerat sig i Holland genom partnerskap med det holländska rådgivningsföretaget Floreijn och genom ett delförvärv av den holländska pensionsrådgivaren Montae. Idag är de omkring 1400 medarbetare och har ca 70 kontor. Huvudkontoret ligger på Regeringsgatan 45 i Stockholm

Till toppen av sidan.

Jämför bilförsäkring

- Priser direkt från bolagen, börja här!

BilförsäkringKontakta Söderberg & Partners

Nedan finner du de både viktigaste och vanligaste sätten att nå Söderberg & Partners.

Telefonnummer
Kundtjänst: 08-451 50 00
Gruppförsäkring: 060-740 24 40

E-post
Kundtjänst: info@soderbergpartners.se
Gruppförsäkring: grupp@soderbergpartners.se

Online
Hemsida: https://www.soderbergpartners.se/foretag/foretagsforsakring/
Facebook: https://www.facebook.com/soderbergpartners/
Twitter: https://twitter.com/SoderbergPart
Google+: Bolaget saknar Google+

Nyheter från Söderberg & Partners

Nedan finner du feeds från Söderberg & Partners i de sociala medierna, du kan även besöka Söderberg & Partners Newsroom. Det är förutom att prenumerera på Insplanets nyhetsbrev oftast här du först hör nyheterna från varje bolag.