Paydrive – Betala-som-du-kör


Paydrive är den första bilförsäkringen i Sverige som med hjälp av telematik belönar säkra förare med en lägre premie. Med hjälp av en bildosa som enkelt installeras i bilen, får du en försäkring som baseras på din unika kördata och du betalar bara för milen du faktiskt kör. Paydrive hjälper dig dessutom att bli en säkrare förare, genom återkoppling via Paydrive-appen i din telefon. Du betalar helt enkelt som du själv kör - inte för andras vårdslöshet.

Bilförsäkring med en app

Paydrive grundades 2013 och erbjuder en digital bilförsäkring med dynamisk prissättning. Deras försäkringslösning är ännu relativt unik för den svenska försäkringsmarknaden, som annars präglas av mer traditionella prissättningsstrategier, styrda av fasta parametrar hos såväl förare som bil. Med hjälp av Paydrives bildosa som ingår betalar du för hur du kör och hur långt du kör. Du kan på så vis själv påverka över den premie du betalar. Via bildosan som enkelt installeras i den försäkrade bilen, mäts kördata som sedan följs upp i Paydrives mobilapp.

Prissättningen blir dynamisk och varje månadskostnad baseras på föregående månads körscore. Bilboxens sensorer känner av hur mycket du kör, hur fort du kör och hur du planerar din körning. Sedan baseras den dynamiska försäkringspremie efter ditt körande. Du kan därmed påverka priset på din försäkringspremie.

Paydrive har Gjensidige som försäkringsgivare men är i övrigt ett helt fristående bolag.

Det finns även andra försäkringsbolag som erbjuder mer dynamiska prislösningar än den klassiska försäkringsmodellen. Ett exempel är Moderna Smart, som erbuder dynamisk prissättning via en app som du slår på när du kör, som via GPS-teknik och gyro-information analyserar ditt körbeteende och sedan ligger till grund för försäkringspremien. Paydrives lösning är dock mer tekniskt avancerad än den lösning Moderna Smart idag erbjuder.

Ser man utanför Sveriges geografiska gränser är lösningar likt Paydrives bilförsäkring många gånger mer vanligt förekommande och då även inom andra försäkringsområden än bilförsäkring. På den svenska försäkringsmarknaden går utvecklingen för de moderna och mer dynamiska lösningarna sakta men säkert framåt med några få aktörer som på olika sätt bryter ny mark, däribland Paydrive som definitivt ligger i framkant. Upptäck vad månadskostnaden för en bilförsäkring hos Paydrive blir för dig och din bil här.


Så fungerar Paydrives dynamiska bilförsäkring

Med den dynamiska prissättningen vill Paydrive erbjuda mindre riskbenägna förare att betala lägre försäkringspremier än högre riskbenägna förare. Samtidigt har du ingen bindningstid och du kan när som helst avsluta din försäkring.

I samband med tecknandet av en bilförsäkring hos Paydrive ingår en dosa som du enkelt installerar i den försäkrade bilen. Under de närmaste 30 dagarna samlar dosan, eller bilboxen som den också kallas, in data över ditt körande. I Paydrives tillhörande mobilapp kan du sedan följa upp ditt körande. Baserat på datan från bilboxen, fastslås en körscore som sedan ligger till grund för din premie, det vill säga det pris du betalar för försäkringen.

Dessutom ger Paydrives app kontinuerligt skräddarsydd återkoppling kring din körstil, så att du ska kunna sänka din försäkringskostnad ytterligare. I Paydrives app får du dessutom löpande tips på hur du kan förbättra din körscore och på så vis uppnå en lägre försäkringskostnad! Du får även tillgång till en digital körjournal samt den försäkrade bilens geografiska positionering. Skulle bilen bli stulen och Paydrives dosa är kvar i bilen, kan du via Paydrives app spåra bilen, eftersom appen hela tiden visar var bilen befinner sig. Om du får skattefri milersättning för att använda din privata bil i arbetet får du en komplett körjournal digitalt

I Paydrives kompletta helförsäkring ingår alltid en trafikförsäkring, delkasko och vagnskada.


Paydrive Miles

Med Paydrive Miles kör du och betalar ett fast pris per mil oavsett körstil. Du kör även här, liksom med Paydrive, uppkopplad och genom din app får du kontinuerligt tips på hur du kan förbättra din körstil och på så sätt uppnå en lägre försäkringskostnad. De digitala tjänster som ingår i Paydrive Miles är positionering, digital körjournal och stöldskydd.

Oavsett din körstil, betalar du alltså med Paydrive Miles endast för de mil som du faktiskt kör och du betalar ett fast pris för varje mil. Har du din bil parkerad och inte kör något så betalar du en fast månadskostnad. Inte heller Paydrive Miles har någon bindningstid eller uppsägningstid. Genom appen får du kontinuerlig återkoppling och därför kan du lätt påverka din körning.


Jämför olika bilförsäkringar med varandra här.


Betygsätt Paydrive

Har du detta bolag, berätta för oss hur året varit!


Kontakta Paydrive

Nedan finner du de både viktigaste och vanligaste sätten att nå Paydrive.

Telefonnummer
Kundtjänst: 08-411 02 00
Skadeanmälan: 08-411 02 00

E-post
Kundtjänst: info@paydrive.se
Skadeanmälan: skador@paydrive.se

Online
Hemsida: http://www.paydrive.se
Facebook: Bolaget saknar Facebook-sida
Twitter: Bolaget saknar Twitter
Google+: Bolaget saknar Google+

Börja här

Jämför din bilförsäkring med oss, spara tusenlappar!

Bolagets dokument


Företagsbilsförsäkring
Förköpsinformation
Villkor

Notera att produktblad & villkor är de senaste uppdateringarna från försäkringsbolaget.