Moped Helförsäkring

I jämförelse mellan att försäkra en bil eller moped så är det betydligt färre som väljer alternativet med helförsäkring när det gäller mopeder än vad det gäller för bilar. Orsaken är enbart att priset på begagnade mopeder är så lågt att det inte är värt att försäkra mer än med trafik- eller halvförsäkring i många fall. Men för den som köper en helt ny moped är helförsäkring ett bra alternativ då värdet ofta ligger kring 15-20.000kr.

Varför välja helförsäkring?

Det finns två saker som skiljer en helförsäkring mot en moped halvförsäkring. Det är att man får betala mer och för detta får en vagnskadeförsäkring.

Pris – Inte stor skillnad
Prisskillnaden mellan halv- och helförsäkring är oftast inte många hundra kronor per år. Den stora skillnaden ligger istället mellan att enbart trafikförsäkra fordonet (vilket är ett måste enligt lag) eller att välja halv/helförsäkring.

Då skillnaden är så liten mellan de två olika försäkringsalternativen väljer många att helförsäkra mopeden.

Ekonomiskt skydd – Stor skillnad
Att välja helförsäkring betyder att man väljer det mest heltäckande ekonomiska försäkringsskydd som går att få till sin moped. Trots att skillnaden i pris inte är speciellt stor ökar det ekonomiska skyddet betydligt. Det som skiljer mot halvförsäkringen är att det även ingår vagnskadeförsäkring.

Detta innebär att försäkringstagaren kan få ersättning för i stort sett alla skador som sker på mopeden av yttre påverkan. Det gäller både vid kollision eller om någon saboterar den likväl som om ägaren själv tappar den och skador uppstår. Även om det inte kostar lika mycket att reparera mopeder som bilar så kan reparationskostnaderna bli relativt höga. För att undvika dessa bör en helförsäkring tecknas.

Varför inte välja helförsäkring?

Det är framförallt om man har en begagnad moped som inte är värd mycket som helförsäkring inte är ekonomiskt försvarbart. Detta med tanke på att självrisken kan vara lika stor som mopeden är inköpt för. Ett av de större försäkringsbolagen har exempelvis en självrisk (EU-moped) på 4000kr för vagnskada. Att behöva betala 4000kr i självrisk för en moped som köpts in för samma summa är det väldigt få som vill göra. Det är i dessa fall som trafikförsäkringen oftast enbart tecknas.

Pressa priset på helförsäkringen

Det finns några klassiska vägar att gå för att få bäst pris på sin mopedförsäkring.

  1. Jämför priset – en gång till
Att man kan spara stora summor på att jämföra försäkringar är nog alla medvetna om. Men trots det är det inte alla som gör en grundlig jämförelse. Att ringa två-tre bolag är en väg att gå, att jämföra online via jämförelsemotorer som mängder av försäkringsbolag är sammankopplade mot är en helt annan. Första steget är alltså att jämföra på flera olika bolag.

Nästa steg inom prisjämförelsen handlar om att göra det med jämna mellanrum. Det måste inte ske varje år men att ha en moped i 5-10 år utan att undersöka om man fortfarande har ett billigt försäkringsalternativ är fel väg att gå. Genom en snabb jämförelse (2-3 minuter) kan man se om den försäkring man en gång tecknade fortfarande är en av de billigaste på marknaden.

  1. Registrera rätt
Det finns två försäkringsklasser av mopeder i Sverige. Det är EU-moped och moped. EU-mopeden är den vanligaste och med denna får man köra i biltrafik med en hastighet av 45km/h. Dessa måste även ha registreringsskylt. Den som enbart kallas för ”Moped” i försäkringssammanhang får enbart köras i 25km/h och då inte på bilvägar. Genom att de får framföras på olika ställen samt att de är olika stöldbegärliga är skillnaden på försäkringspremien ganska stor.

  1. Sätt åldersgräns
Med bilförsäkringar är det ofta så att de som är under 25 år får betala mer i premie. Detta eftersom de oftare är med om olyckor. Moped får man köra från att man är 15 men även här är det de unga förarna som är mest olycksbenägna. Av den anledningen får man ofta ett bättre pris om man anger att ingen under 18år kommer att få köra mopeden.

  1. Pausa Mopedförsäkringen
Det är få som åker med sin moped på vintern. Det betyder att den oftast står i ett låst garage under 4-5 månader per år. Vissa bolag har årsförsäkring vilket gör att man betalar för helår oavsett om mopeden inte används hela året. Andra ger möjlighet till att pausa försäkringen under de månader som den enbart står. Man behöver då bara kontakta transportstyrelsen för att ställa av mopeden och automatiskt går det då ett meddelande till försäkringsbolaget som stoppar aviseringarna till mopedägaren. När man sedan ställer på mopeden igen blir bolagen informerat och försäkringen börjar gälla.


Jämför
mopedförsäkring- Priser direkt från bolagen, börja här!Jämför olika försäkringarMoped Helförsäkring
I jämförelse mellan att försäkra en bil eller moped så är det betydligt färre som väljer alternativet med helförsäkring när det ...
Läs mer »


Moped Halvförsäkring
I samband med att man köper en moped ska man alltid teckna en mopedförsäkring. Enligt lag måste man minst ha trafikförsäkring men många väljer att ...
Läs mer »


Moped Trafikförsäkring
När mopeden är inköpt är det första man ska göra att teckna en försäkring.  Det lägsta försäkringsskydd man kan välja är trafikförsäkring och ...
Läs mer »

Mopedförsäkringar