Husbilsförsäkring - Jämför pris och villkor

Genom att jämföra har jag tagit del av och godkänner Insplanets användaravtal och integritetspolicy.

En  semesterresa med en husbil är en otrolig frihet. Man har möjligheten att stanna var och när som helst och kan välja mellan att planera sina stopp eller vara helt spontan.

Ett tryggt sätt att få en lyckad semester. Ännu tryggare blir det om man väljer rätt husbilsförsäkring. Med minst halvförsäkring får man bland annat bärgning om bilen skulle gå sönder och ersättning för uteblivna semesterdagar. Det man främst ska tänka på vid val av husbilsförsäkring är vilket ekonomiskt skydd man är i behov av. Är det bara halvförsäkring man behöver eller helförsäkring med vissa tilläggsförsäkringar?

Vad ingår i en husbilsförsäkring?

I likhet med en bil går det att teckna en husbilsförsäkring på tre nivåer. Vilken nivå som passar bäst är främst beroende på husbilens värde.

Trafikförsäkring till husbil

Att ha trafikförsäkring är ett måste (enligt lag) från den första dagen man äger husbilen. Har man det inte är trafikförsäkringsföreningen inte sen med att skicka ut en avgift som beräknas på hur många dagar som fordonet inte varit försäkrat.

I trafikförsäkringen ingår att alla personer som skadas vid olycka får ersättning samt att medtrafikanter kan få ersättning för skador på fordon eller egendom. Någon skada på den egna husbilen ersätts aldrig av trafikförsäkringen.

Att enbart välja trafikförsäkring är det få som gör. Detta sker enbart om självrisken på halv/helförsäkringen är högre än värdet på husbilen. I dessa fall är det inte ekonomiskt försvarbart att ha ett större ekonomiskt skydd.

Halvförsäkring till husbil

De delar som halvförsäkring för husbilen består av kan delas in i två kategorier. Fordonsskydd handlar om skador på fordonet medan personskydd ger ett ekonomiskt skydd för ägaren gällande skadestånd, tvister eller krisbearbetning.

Fordonsskydd:

Maskinskada
Det finns alltid en begränsning för hur länge det går att få pengar för skador på motordelar och delar inom kraftöverföring. Vanligtvis är det ett visst antal år eller att bilen har rullat att visst antal mil.

Drulle (Inte alltid)
Den del av halvförsäkringen som kallas för ”Drulle” (Allrisk) ingår ibland som standard. I andra tillfällen måste man teckna den som en separat tilläggsförsäkring (Läs mer om tilläggsförsäkring längre ned).

Med Drulleförsäkring menas att försäkringen ger ersättning vid skador på detaljer i inredningen som resterande del av husbilsförsäkringen inte ersätter. Det kan vara att man av misstag spiller ut något över sätet eller att fastmonterad inredning förstörs. I Drulle delen ingår även att man kan få hjälp med att tillverka nya nycklar i de fall man tappat bort ordinarie nycklar.  Många bolag har en gräns för hur länge drulleförsäkringen är gällande, exempelvis upp till att husbilen är 8 år.

Brand
Brandskador ersätts oftast - men inte alltid. Generellt gäller inte försäkringen om husbilen inte servats ordentligt och det därmed uppstått en brand på grund av köld eller korrosion.

Glas
Skador på fram-, bak- och sidorutor ingår i försäkringsavtalet. Det som inte ingår är skador på glas på taket.

Reseavbrott
Reseavbrott är ett ekonomiskt skydd för de som semestrar med sin husbil. Skulle bilen exempelvis bli stulen, bli saboterad, få maskinfel eller krockskadas och den inte går att använda mer fås ersättning för de dagar som uteblev av husbilssemestern. Detta förutsätter att orsaken till stoppet även ger ersättning från halv/helförsäkringen.

Räddning
Även räddningsdelen i halvförsäkringen är speciellt användbar på längre husbilsemestrar. Blir man stående av olika orsaker (ej drivmedelsbrist) täcker försäkringen för bärgning av husbilen till någon verkstad som ligger i närheten. Både passagerare och förare får även ersättning för transport hem till hemorten.  Detta kan även gälla om husbilen blir stulen.

Stöld och stöldskada
Vid stöld kan ersättning fås oavsett om det är husbilen, tillbehör till denna eller personliga ägodelar som stjäls från den. Vid stöld av husbilen ersätts det alltid med marknadsvärdet på fordonet. Vid stöld av tillbehör eller personliga ägodelar finns det däremot ett maxtak på ersättningen som kan betalas ut.

Även skador som uppkommit vid stöld (eller försök till detta) kan ersättas.

Personskydd:

Rättskydd
Kommer husbilsägaren i en sådan stor tvist med någon person eller företag att det dras till domstol täcker rättsskyddet kostnader i samband med rättegången samt advokatkostnader.

Kris
Efter en traumatisk händelse kan krishjälp behövas. Försäkringen ersätter (vanligtvis) 10 besök hos psykolog eller legitimerad terapeut.

Ansvar
Genom bland annat läckage eller om husbilen börjar rulla när den är uppställd på exempelvis en camping kan det uppstå skador på annans egendom. Så länge inte husbilsägaren har varit oaktsam kan ersättning ges för dessa skador.

Helförsäkring till husbil

Det som tillkommer om man  helförsäkrar sin husbil är en vagnskadeförsäkring. Det betyder att ägaren kan få ersättning vid de flesta skador som sker på bilen om det sker av åverkan utifrån. Vanligast handlar detta om kollision men det kan lika gärna vara ett träd som faller över bilen, att den blir utsatt för skadegörelse eller att man råkar repa lacken av misstag.

Personbilsförsäkring

Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

Fyll i formuläret
Vi återkommer till dig med priser
Teckna tryggt med hjälp av våra rådgivare

Fordon & Försäkring - Insplanets kunskapsportal

Välkommen till Insplanets kunskapsportal för fordon och försäkring. Här kan du få tips, råd och guider för allt om din försäkring.

Aktuellt just nu

5 Saker att tänka på i husbilsförsäkring Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller jämföra ...
Läs mer »