Företagsförsäkring - Jämför pris och villkor

Företagsförsäkringen kan ses som ett försäkringspaket bestående av flera olika försäkringar, som täcker allt ifrån företagets materiella tillgångar till anställda och kunder. Det blir därför lätt att verksamhetsanpassa en företagsförsäkring utefter de specifika risker och behov som är relevanta för företaget i fråga. Olika typer av verksamheter har därför vitt skilda sammansättningar av försäkringar i sina försäkringspaket. Av kostnadseffektiva skäl vill man självklart inkludera det som är viktigt och samtidigt exkludera det som inte är relevant.

Lämna ditt telefonnr så kontaktar vi dig med priser!

Genom att jämföra har jag tagit del av och godkänner Insplanets användaravtal och integritetspolicy.

Om Företagsförsäkring

Att ha en företagsförsäkring är inget lagstadgat krav men en rekommendation för att vara skyddad mot olyckor som annars kan innebära stora förluster för en oförsäkrad verksamhet. Vissa branscher har genom avtalsbestämmelser (det vill säga standardavtal inom respektive branschorganisation) beslutat vad en företagsförsäkring måste omfatta. Det gäller bland annat handel, entreprenad, service och olika konsultbranscher. Inom andra branscher finns det krav på ansvarsskydd - däribland läkare, advokater, fastighetsmäklare och försäkringsförmedlare.

Var och när en företagsförsäkring ska gälla anpassas också efter verksamhetens specifika risker och behov. En företagsförsäkring kan gälla på den adress där företaget har sin huvudverksamhet (kontor, lager, butik, verkstad och så vidare) men även på andra platser där arbetet utförs, på ett begränsat område i anslutning till en arbetsplats, under transport till och från arbetet eller helt enkelt på hemmakontoret.

Värt att veta är att det ofta finns begränsningar för vilka länder företagsförsäkringen är giltig i. Lagar och regler skiljer sig mellan olika länder och det påverkar helt enkelt den risk som försäkringsbolagen tar i samband med en företagsförsäkring.

Tänk på att din hemförsäkring inte täcker din näringsverksamhet. Även om du har kontoret hemma behöver du alltså en företagsförsäkring för att skydda exempelvis verktyg, inventarier eller teknisk utrustning som används inom verksamheten. Hemförsäkringen täcker heller inte resor i jobbet.

Pris på en företagsförsäkring

Företagets SNI-kod ligger till grund för såväl premie som omfattning av företagsförsäkringen. Priset på en företagsförsäkring fastställs utifrån vilken typ av verksamhet som bedrivs, storleken på företaget samt vad omsättningen uppgår till. För ett nystartat företag är det den prognostiserade omsättningen som gäller. Observera att försäkringspremier aldrig är momsbelagda!

Omsättningen kan även ligga till grund för den ersättning ditt företag har rätt till vid eventuell skada för vissa moment i försäkringen. Det är därför vanligt att vissa försäkringsbolag bara försäkrar företag upp till en viss omsättningsnivå.

Hur får jag en billig företagsförsäkring?

Priset på din företagsförsäkring bestäms av flera olika faktorer, däribland självrisknivån och hur stor verksamheten är. För att få en så prisvärd företagsförsäkring som möjligt är det därför viktigt att jämföra olika försäkringsbolag, vilka delmoment som ingår i försäkringspaketet, priset på försäkringspremien samt vilken självrisk du behöver betala om olyckan väl är framme.

Det är också viktigt att göra en inventering av de maskiner, inventarier och eventuella andra tillhörigheter som företaget äger. Eftersom detta kan variera från år till år är det viktigt att löpande uppdatera uppgifterna för att undvika att företagets egendom är över- eller underförsäkrad.

Jämför och teckna företagsförsäkring.

Vad ingår i en företagsförsäkring?

En olycka aktiverar i många fall flera försäkringsmoment av företagsförsäkringen. Vidare finns det vissa grundmoment som de allra flesta företagsförsäkringar innehåller. Det gäller främst de försäkringsskydd som täcker egendom, avbrott, ansvar, rättsskydd (samt tjänsteresa och kris).

Egendomsskydd

Egendomsskyddet​ ersätter och skyddar den egendom som förvaras på ett ställe täckt av försäkringen (eller hos kund). Det kan till exempel gälla elektronik, verktyg, varor till försäljning, kontorsutrustning och så vidare. Ett exempel på vad som inte omfattas av egendomsskyddet är motordrivna fordon.

Avbrottsskydd

Avbrottsskyddet​ ger ersättning vid förlust på grund av det avbrott verksamheten får i samband med en skada som är ersättningsbar under egendomsskyddet. Ersättningen blir då omsättning minus rörliga kostnader och ersätter alltså fasta kostnader och förlorad vinst under den period som avbrottet varar.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen​ (allmänt ansvar och produktansvar) gäller om någon kräver skadestånd från företaget på grund av en sak- eller personskada. Det kan till exempel vara om en såld produkt orsakat skada för en kund, eller om något går sönder vid en leverans och så vidare.

Rättsskyddsförsäkringen​ ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader då försäkringstagaren (företaget) hamnar i en rättslig tvist. Det kan till exempel bli aktuellt under konflikt med en hyresvärd eller en fakturerad kund.

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkringen​ ger skydd för personal som är på tjänsteresa och omfattar även den egendom som tillhör personalen och företaget.

Krisförsäkring

Krisförsäkringen​ gäller för terapi för anställda vid psykisk kris. Det kan till exempel handla om att en anställd vid ett rån blivit hotad och efter det behöver hjälp av en terapeut att bearbeta händelsen.

Andra vanliga delmoment av en företagsförsäkring är:

  • Ansvar mot Ren förmögenhetsskada
  • Extrakostnadsförsäkring
  • Förmögenhetsbrottsförsäkring
  • Kundolycksfallsförsäkring
  • Överfallsförsäkring
  • Sjukavbrott
  • Kyl & Frys
  • VD- och styrelseansvar
  • Kollektiv olycksfallsförsäkring

Jämför och teckna företagsförsäkring.

Vem får teckna en företagsförsäkring?

Tecknandet av en företagsförsäkring måste göras av en firmatecknare för att försäkringen ska bli giltig. I samband med att en företagsförsäkring ska tecknas görs - till skillnad från när en privatförsäkring tecknas - en kreditprövning på företaget i fråga. Helt enkelt för att försäkringsbolaget ska kunna fastställa företagets kreditvärdighet, som sedan kan komma att ligga till grund för prissättningen av försäkringen. (Eller helt enkelt utgöra en teckningsregel där viss kreditvärdighet måste uppnås för att en företagsförsäkring ska kunna uppnås.)

Värt att veta gällande företagsförsäkring är att distansavtalslagen INTE är applicerbar vid tecknandet av en ny försäkring, eftersom distansavtalslagen inte gäller mellan företag och företag, utan enbart mellan företag och privatkund.

Småföretagsförsäkring

Flera försäkringsbolag erbjuder en så kallad småföretagsförsäkring. Denna företagsförsäkring riktar sig till dig som driver ett mindre bolag, och ofta finns en övre omsättningsgräns för att du ska kunna teckna den. Försäkringen innefattar samma basutbud som en företagsförsäkring anpassad för medelstora till större företag, men med anpassade villkor och lösningar för mindre företag. Inte sällan har småföretagsförsäkringen något lägre premiekostnad och lägre självrisk än en klassisk företagsförsäkring.

En småföretagsförsäkring skyddar dig som egenföretagare mot ekonomiska förluster på grund av exempelvis brand eller annan skada. Dessutom kan du teckna en småföretagsförsäkring som täcker in skador på maskiner och inventarier som är nödvändiga för verksamheten. Småföretagsförsäkringen innefattar även i de flesta fall ansvarsförsäkring, om din verksamhet skulle krävas på skadestånd eller andra krav från kunder, leverantörer eller partners.

Gruppförsäkring

Utöver företagsförsäkringar finns även så kallade gruppförsäkringar. Skillnaden mot en renodlad företagsförsäkring är att gruppförsäkringen kan tecknas för exempelvis en idrottsförening eller ett fackförbund. Är du intresserad av att teckna en gruppförsäkring? Kontakta oss på 08 - 51 000 000 så hjälper vi dig att hitta en gruppförsäkring som passar just dina behov.

Till toppen av sidan.

Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

Fyll i formuläret
Vi återkommer till dig med priser
Teckna tryggt med hjälp av våra rådgivare

Företagsbilsförsäkring

Hur hittar man en bra företagsbilsförsäkring? Du väljer hur du vill försäkra din företagsbil och vi hjälper dig att jämföra och hitta priser.
Jämför företagsbilsförsäkring

Företag & Försäkring - Insplanets kunskapsportal

Välkommen till Insplanets kunskapsportal för företag och försäkring. Här kan du få tips, råd och guider för allt om företagsförsäkring.

Aktuellt just nu

Guide - Allt du behöver veta om företagsförsäkringen Det finurliga med en företagsförsäkring är att den alltid består av flera mindre delar som sätts ihop till en heltäckande försäkring ...
Läs mer »


Företag och företagsbil hos samma försäkringsbolag? Är du på jakt efter, eller vill förnya, både företagsförsäkringen och företagsbilens försäkring? Passa i så fall på att se över om du...
Läs mer »


Missa inte detta gällande företagsförsäkringen! När du ser över olika företagsförsäkringar är rekommendationen att titta på både försäkringspremie och självrisk, eftersom självrisknivån...
Läs mer »