Barnförsäkring - Jämför pris och villkor

För de som vi är allra mest rädda om - barnen - finns heltäckande och generöst utformade barnförsäkringar. I dem täcks såväl sjukdom och olycksfall, som dödsfall. Jämfört med en sjuk- och olycksfallsförsäkring för en vuxen person, är barnförsäkringen mer generös i villkoren och har specifika tillägg som passar ett barns livssituation. Barnförsäkringen är därför en självklar investering för en trygg och säker framtid för ditt barn.

Lämna ditt telefonnr så kontaktar vi dig med priser!

Genom att jämföra har jag tagit del av och godkänner Insplanets användaravtal och integritetspolicy.

Om barnförsäkring

Barnförsäkringen tecknas av dig som förälder och ger skydd till och med det år barnet fyller 25. Varje barn behöver en helt egen försäkring som med fördel tecknas så tidigt som möjligt i barnets liv. En olycka som inträffat eller en sjukdom som upptäckts innan barnförsäkringen har tecknats, täcks inte av försäkringen.

Det blir alltmer vanligt att teckna en så kallad gravidförsäkring, som sedan övergår till en barnförsäkring i samband med att barnet föds. Är man inte intresserad av att teckna en gravidförsäkring går det minst lika bra att teckna en barnförsäkring när barnet väl är fött.

För att teckna en barnförsäkring behöver barnet ha fått ett fullständigt personnummer, vilket brukar ges ungefär två veckor efter födseln. Det går även bra att teckna försäkringen senare under barnets liv - men ju förr desto bättre!

Det finns idag inget lagstadgat krav på att ha en barnförsäkring tecknad för sitt barn men för de allra flesta ses det som en självklar investering.

Läs mer:

Vad ingår i barnförsäkringen?

En barnförsäkring består av ett antal olika delar, vilka kan skilja sig något åt mellan olika försäkringsbolag. Följande är några av de generella punkter som i de flesta fall ingår i en barnförsäkring:

Medicinsk invaliditet

Ditt barn kan få ersättning vid en bestående skada efter olycksfall eller sjukdom, som medför nedsättning av barnets fysiska funktionsförmåga. Funktionsnedsättningen mäts nästan alltid som en procentsats mellan 1 till 100 procent och ersättningen betalas i regel ut som ett engångssumma, i proportion till hur stor den bestående skadan är.

Ekonomisk invaliditet

Ekonomisk ersättning för oönskad arbetsoförmåga orsakad till följd av olycksfall eller sjukdom, kan ges om barnet kommer ha svårigheter med att komma ut i arbetslivet vid vuxen ålder. För att få ersättning krävs det att skadan är minst är en viss procent, som mäts på en skala mellan 1 till 100.

Även om bekymret med oönskad arbetsoförmåga kan kännas långt bort med ett litet barn, är detta trots allt en mycket viktig del av barnförsäkringen, då samhällets allmänna hjälp och ersättning i dessa fall kan vara mycket begränsad. Det kan även finnas möjlighet att få ekonomisk ersättning månadsvis om barnet får vårdbidrag från försäkringskassan eller har nedsatt arbetsförmåga.

Sjukhusbesök - akut och längre vistelse

Vid akut sjukhusbesök där barnet blir inlagt över natten betalas ett engångsbelopp ut. Visar det sig att barnet behöver ligga kvar längre ges en ersättning per dag under ett visst antal dagar.

Vård i hemmet

Bara för att ett barn har blivit utskriven från sjukhuset så betyder det inte att hen inte längre är i behov av vård och omsorg. Föräldrar kan behöva vårda barnet i hemmet under en tid, och för att möjliggöra detta ersätter barnförsäkringen en del av eventuellt inkomstbortfall.

Diagnoser/Händelseförsäkring

Skulle ditt barn drabbas av en allvarlig sjukdom betalar försäkringsbolaget i vissa fall ut ett engångsbelopp. Det krävs alltid läkarintyg och ibland även intyg från försäkringskassan som visar att de har beviljat barnet vårdbidrag. Några exempel på diagnoser/sjukdomar som kan ge denna engångsutbetalning är godartad hjärntumör, cancer, Krohns sjukdom och MS.

Kris

Det finns en rad olyckliga händelser i livet som gör att barn (och vuxna) kan drabbas av en krisreaktion. Det kan gälla en traumatisk olycka, dödsfall av närstående eller besked om livshotande sjukdom. För att bearbeta detta kan ett visst antal besök hos psykolog anordnas av försäkringsbolaget.

Rehab

Efter en olycka, sjukdom eller krissituation hjälper barnförsäkringen till med kostnader för rehabilitering och andra hjälpmedel för att barnet snabbt ska kunna återgå till vardagslivet igen. Ersättning för genomförd rehabilitering kan inte ges i efterhand, vilket innebär att ett godkännande av försäkringsbolaget behöver göras innan påbörjad rehabilitering.

Läkarintyg och/eller remiss för rehabilitering krävs och det finns flertalet begränsningar och undantag gällande rehabiliteringskostnader som kan täckas av barnförsäkringen. Exempel på ersättning som täcks av en barnförsäkring är bland annat för handikappanpassning av bostad, behandling av sjukgymnast samt kvalsterskydd, med mera.

Utseendeförändringar

Förutsatt att sjukdomen eller olyckan krävde läkarbesök och att barnet fått ärr eller annan utseendeförändring kan ersättning betalas ut. Nivån beror på var på kroppen utseendeförändringen sitter på kroppen, dess storlek och försäkringspremiens storlek.

Övriga kostnader

Barnförsäkringen kan ersätta merkostnader som uppkommer vid olycka. Det kan vara resor till och från sjukhuset samt ersättning för kläder och hjälpmedel som gått sönder (glasögon, hörapparat m.m.).

Livförsäkring

Händer det allra värsta med ditt barn, delas ett engångsbelopp ut precis som med en livförsäkring för vuxna. Självklart finns det ingen summa i världen som kan ersätta en sådan förlust, men den ekonomiska ersättningen gäller i regel oavsett dödsorsak och kan komma väl till hands för de oväntade kostnader som i dessa fall kan uppstå.

Extra vårdnadsbidrag

Extra vårdnadsbidrag ger ekonomisk komplettering till förälder som får vårdnadsbidrag vid barnets sjukdom. Även här finns tydliga skillnader mellan bolagen.

Ersättning till äldre barn

Grundprincipen i en barnförsäkring är att man då man fyllt 18 år inte längre är ett barn. Vissa försäkringar ger dock ekonomisk stöttning vid exempelvis sjukskrivning även för de som fyllt 18 år. Ofta är det knutet till att barnet skall ha varit försäkrat en lång tid.

Idrottskador

De flesta bolag ersätter idrottsskador, men inte alla. De flesta bolag har undantagsregler som bland annat beror på om det är idrott på elitnivå eller lägre nivå. Det här kan vara en besvärande begränsning, men inom de flesta idrotter har klubbarna tecknat försäkringar som kan gälla vid eventuell idrottsskada.

Varför behöver mitt barn en barnförsäkring?

Ett barn är alltid extra utsatt och samtidigt är de det dyraste man har. I längden lönar det sig alltid att ha barnet försäkrat och det är en förhållandevis låg kostnad för det skydd som faktiskt ges. Att få ekonomiskt stöd när det känns som allra tyngst, eller när det mest oväntade inträffar, innebär även att livet för övriga familjemedlemmar kan fortsätta som vanligt. Behöver du vara hemma från jobbet med ditt som är sjukt eller skadat, kan en barnförsäkring även ge ersättning för lön som du då förlorar.

Självklart ska man inte betala för mycket för barnförsäkringen. Det är inte svårt att hitta rätt barnförsäkring till rätt pris - jämför olika barnförsäkringar genom att klicka på länken nedan.

Till toppen av sidan.

Kommunal barnförsäkring (olycksfall)

När ett barn är på förskola eller skola skyddar en kommunal olycksfallsförsäkring mot olyckor som inträffar både under skoltid och på väg till och från skolan. I en del kommuner gäller olycksfallsförsäkringen för barnet dygnet runt men det är viktigt att kolla upp vad som gäller i varje enskild kommun.

På fritid, lov och helger, är det annars den privata barnförsäkringen som skyddar barnet. Det innebär även att en nyfödd bebis är helt oförsäkrad så länge bebisen är hemma och alltså inte har skrivits in på någon förskola.

I de kommunala försäkringarna finns det inte något skydd mot sjukdom. I en barnförsäkring finns däremot ett heltäckande skydd som täcker såväl olycksfall, sjukdom samt dödsfall. Drabbas ditt barn av en sjukdom som ger bestående men eller invaliditet, behöver alltså en barnförsäkring vara tecknad för att barnet ska få ekonomisk ersättning och hjälp.

Att tänka på när du jämför barnförsäkring

Grundutbudet mellan olika barnförsäkringar är i regel detsamma, men det finns ett par saker att kika närmare på för att vara på den säkra sidan. Två tunga saker som kan komma att orsaka stor skada om det vill sig illa, är medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet. En rekommendation kan därför vara att jämföra just dessa moment mellan olika barnförsäkringar och till exempel titta på hur den ekonomisksa ersättningen ser ut för skador som dessa medför. Även om det är ett scenario som känns långt borta, kan det vara värt att se över hur barnförsäkringen kan hjälpa till om ditt barn på grund av invaliditet kan ha svårt att komma ut i arbetslivet, till exempel. Det kan alltså vara värt att betala lite mer för en barnförsäkring, om den har ett generöst skydd för medicinsk invaliditet samt ekonomisk invaliditet.

Barnförsäkring vid utlandsvistelse

Självklart gäller en barnförsäkring även utomlands och fungerar alltså som ett skydd i de fall då reseförsäkringen (som är en del av hemförsäkringen) inte gäller. Det kan till exempel handla om en olyckshändelse som orsakar invaliditet eller långsiktig skada - då går alltså barnförsäkringen in och ger skydd och ersättning.

Vad händer med barnförsäkringen efter att barnet fyllt 25?

En barnförsäkring gäller i regel till och med det år barnet fyller 25 (oftast med en brytning vid årsskiftet). Fyller ditt barn 25 år i februari, gäller försäkringen alltså till och med 31 december samma år. Efter det försvinner barnförsäkringen. Den övergår alltså inte till en vuxen sjuk- och olycksfallsförsäkring eller livförsäkring. Det är då upp till personen i fråga att själv teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring samt en livförsäkring (och eventuellt en inkomstförsäkring).

Jämför och teckna barnförsäkring.

Läs mer om:

Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

Jämför priser och villkor åt dig
Samma priser som hos bolagen direkt
Våra kunder sparar i snitt 1 800 kr per år
Kostnadsfri rådgivning via chatt och telefon

Person & Försäkring - Insplanets kunskapsportal

Välkommen till Insplanets kunskapsportal för person och försäkring. Här kan du få tips, råd och guider för allt om din försäkring.

Aktuellt just nu

Hur varmt kan det bli i en bil på sommaren? Allt för ofta läser man om barn eller djur som lämnats kvar i bilen en varm sommardag. Det kan vara någon som lite snabbt ...
Läs mer »


Att tänka på när du ser över din försäkringssituation För att snabbt få en överblick över ditt helhetsbehov av försäkringar, kan du dela in dem i sak- respektive ...
Läs mer »


5 Saker att tänka på i barnförsäkringen Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller Läs mer »

Författare/Granskare


Författare
Carl Larsen

Carl skapar innehåll för Insplanet och har 2 års erfarenhet av försäkringsbranschen.
Kontakta gärna Carl Larsen om du har några frågor kring innehållet i denna text.


Författare
Jesper Lindius

2 års erfarenhet inom försäkringsbranschen.
Kontakta gärna Jesper Lindius om du har några frågor kring innehållet i denna text.


Granskare:
Sebastian Franzén

Sebastian är affärsområdeschef för försäkringar på Insplanet och har ansvar för Insplanets försäkringsaffär. Han har jobbat på Insplanet med försäkringar i över 15 år och haft roller som försäkringsförmedlare, kundservicechef och försäljningschef.
Kontakta gärna Sebastian Franzén om du har några frågor.


Granskare:
Andreas Nilsson

Andreas Nilsson är försäkringsexpert med 10 års erfarenhet som försäkringsrådgivare. Han har kunskap inom samtliga försäkringsväsen som förmedlas via Insplanet.com
Kontakta gärna Andreas Nilsson om du har några frågor.